Sembahyang Api Homa 2017

Api homa memiliki makna yang sangat penting, yakni: melambangkan “kekuatan pikiran”. Pikiran manusia memiliki wujud yang sangat mirip dengan api. Ini merupakan rahasia besar.

Api homa melambangkan penerangan, dapat menyingkirkan segala kegelapan dan kebodohan (kegelapan batin).

Api homa melambangkan pembersihan, membakar habis semua kekotoran batin dan rintangan.

Api homa melambangkan kearifan. Api merupakan simbol dari kearifan.

Api homa melambangkan penghormatan kepada dewa, merupakan persembahan yang sangat istimewa, dapat menambah kesejahteraan.

Kita sebagai makhluk yang masih hidup harus tetap mendoakan leluhur ataupun kerabat yang sudah berbeda alam dengan kita, seperti halnya dengan sembahyang Api Homa yang yang dipimpin oleh Master Hai Tao pada tanggal 14 November 2017 dengan dihadiri oleh ratusan umat. Sembahyang Api Homa dilakukan guna untuk menolak tolak bala, mendatangkan kesejahteraan duniawi serta memperoleh keselamatan.